1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cung cấp các phần mềm MLM, MMM, MMO chất lượng quốc tế

Với trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng các giải pháp đa cấp (MLM), cho nhận (MMM), kiếm tiền online (MMO - Crownfunding), xây dựng thành công hàng trăm giải pháp chúng tôi luôn tối ưu dịch vụ của mình để đáp ứng các chính sách dù là khó nhất

Phần mềm game, apps, ứng dụng trên nền tảng bitcoin

HỆ THỐNG GAME, APPS, ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG BITCOIN

ICSC hiện tại là đơn vị xây dựng & gia công các giải pháp game trên nền tảng bitcoin hàng đầu Việt Nam, với hơn 500 game được gia công cho thị trường trong nước& nước ngoài với đầu đủ các thể loại: 2D, 3D đặc biệt kết hợp với nền tảng bitcoin để có thể giúp cho các nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc quản lý hệ thống của mình.

Các hệ thống của chúng tôi luôn đảm bảo các yếu tố sau:

- Tự động xác nhận các giao dịch thanh toán
- Tự động thực hiện các giao dịch rút tiền
- Tính chính xác minh bạch tài chính
- Ổn định
- Giao diện thân thiện
- Khả năng mở rộng không giới hạn

Với trên 10 năm kinh nghiệm, trong việc phát triển phần mềm, luôn làm chủ công nghệ mới chúng tôi luôn cung cấp cái giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin khách hàng và đáp ứng khả năng mở rộng không giới hạn trong tương lai. ICSC luôn là lựa chọn hàng đầu cho các đối tác trong nước và trên thế giới.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình đều tầng - đa nhánh hay mặt trời
 
Mô hình đều tầng cho phép nhà đầu tư tuyển không giới hạn nhà phân phối tuyến dưới, tức là không phải tuyển với số lượng tuyến dưới bắt buộc, có thể là một người, hai người, ba người hay bao nhiêu người tùy thích. Nhà đầu tư được hưởng hoa hồng hay phần trăm hoa hồng từ đội nhóm của mình là như nhau đối với cùng một thế hệ, các thế hệ có thể có mức phần trăm giống hoặc khác nhau. Để bảo đảm tính công bằng giữa người vào trước và vào sau nên mô hình đều tầng chỉ cho phép hưởng tối đa ba thế hệ, bốn thế hệ hay năm thế hệ (tùy theo chính sách của mỗi công ty). Thêm một điều nữa là nếu cho hưởng tối đa các thế hệ thì xảy ra tình trạng: tiền dùng để chi trả hoa hồng cho nhà phân phối sẽ lớn hơn giá trị sản phẩm (giả sử cứ ở mỗi thế hệ công ty sẽ chi trả cho nhà phân phối 5% thì tới thế hệ thứ 10 đã có 50% dùng để chi trả hoa hồng, và để đến thế hệ 20 con số đã lên tới 100%) vì thế người tham gia chỉ được hưởng đến một mức nhất định nào đó.

Vì mô hình này không có sự thoát ly cho nên kế hoạch một cấp chi trả cho bạn một số ít mức. Về mặt lý thuyết, bạn có thể bổ sung sự thiếu sót này bằng cách tuyển mộ một số lượng lớn người vào mức một của bạn. Nhưng, mặc dù các Sơ đồ một cấp không giới hạn số lượng người được bạn đỡ đầu, thì vẫn có sự hạn chế cơ học về tính hiệu quả của việc đỡ đầu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mô hình bậc thang li khai
Đây là mô hình đảm bảo tính ổn định và lâu dài của hệ thống, các thành viên tuyến duyến cũng có thể dễ dàng trở nên thành công nếu có khả năng xây dựng hệ thống và tách ra khỏi tuyến trên của mình.

Bậc thang ly khai là mô hình tiên tiến nhất hiện nay. Nó cho phép mỗi nhà phân phối được tuyển tuyến dưới với số lượng tùy thích (cũng giống như mô hình đều tầng). Ngoài hệ thống thế hệ, bậc thang ly khai còn tạo ra một hệ thống cấp bậc. Ở mỗi cấp bậc, nhà phân phối được hưởng hoa hồng cá nhân khác nhau, là hoa hồng đội nhóm cũng khác nhau tùy vào cấp bậc của nhà phân phối tuyến dưới. Vì thế, mô hình cho phép nhà phân phối hưởng không giới hạn thế hệ mà vẫn bảo đảm được tính công bằng.

Đặc trưng của Bậc thang ly khai là hệ thống được quản lý theo hệ thống cấp bậc, tức là phần trăm (%) hoa hồng sẽ được phân chia theo hệ thống cấp bậc. Mỗi cấp bậc sẽ có mức hoa hồng riêng và hoa hồng khối lượng (giá trị thặng dư) sẽ được tính dựa trên số dư từ % hoa hồng cao trừ đi % hoa hồng thấp hơn. Ví dụ, Tom tham gia vào mạng lưới và hiện giờ anh đang ở cấp bậc, mà tại đó anh nhận được 12%, và trong đội nhóm của anh có Richard hiện đang hưởng mức 5%, như vậy, Tom sẽ nhận được 7% giá trị hàng hóa do Richard tiêu thụ được, và cho dù Richard ở bất cứ tầng nào trong hệ thống Tom vẫn nhận được giá trị 7% (miễn là giữa hai người không có người có cấp bậc cao hơn Richard). Như vậy, hệ thống sẽ luôn bảo đảm rằng nó tồn tại và công bằng.

Khi các nhà phân phối trong mạng lưới tầng dưới của bạn đạt đến trạng thái vượt cấp nhất định thì họ sẽ “bứt ra” khỏi nhóm của bạn. Bạn sẽ không còn nhận được các khoản hoa hồng trực tiếp từ các sản phẩm của họ hay là mạng lưới của họ bán nữa. Tuy nhiên bạn vẫn sẽ tiếp tục nhận được một khoản lợi tức hoa hồng nhỏ từ khối lượng của nhóm các nhà phân phối đã tách ra và từ mạng lưới của họ. Nên nhớ rằng, phần trăm hoa hồng nhỏ nhưng từ một mạng lưới lớn.

Ưu điểm: Trong số các sơ đồ kinh doanh thì sơ đồ bậc thang bảo đảm khả năng đạt được phúc lợi lớn nhất. Vấn đề ở chỗ là các đặc trưng thoát ly cho phép bạn xây dựng tổ chức lớn hơn và lấy ra được các khoản hoa hồng từ nhiều cấp hơn các sơ đồ kiểu khác.

Mô hình này cho phép bạn nhận được các khoản hoa hồng ở nhiều mức hơn bất kỳ sơ đồ nào khác. Nếu như nhà phân phối có một tổ chức 6 mức của mình thì điều đó có nghĩa là bạn sẽ nhận được các khoản hoa hồng từ số hàng hóa bán được ở mức thứ 12 của bạn. Mô hình này cho phép thu về các khoản thu nhập từ mức thứ 20, độ sâu này trong các mô hình khác không thể đạt tới.

Bậc thang ly khai đem đến một độ rộng không hạn chế. Bạn có thể bảo trợ vào tầng 1 của mình bao nhiêu người tùy khả năng của bạn. Họ, đến lượt mình cũng có thể bảo trợ như thế. Bạn có thể mở rộng mãi mãi khi xây dựng mạng lưới tầng dưới rộng lớn của mình, có khi lên tới hàng chục nghìn nhà phân phối.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mô hình ma trận
Đây là mô hình mở rộng của nhị phân, nhà đầu tư sẽ được tuyển nhiều hơn con số 2 người. Tùy theo chính sách quy định, sơ đồ hạn chế độ lớn và số người trong mức một của bạn. Ví dụ, sơ đồ 3x6 cho phép bạn tuyển vào 3 người ở mức một và giới hạn mức 6 là mức chi trả hoa hồng cuối cùng.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0909 511451 để được tư vấn cụ thể