1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cung cấp các phần mềm MLM, MMM, MMO chất lượng quốc tế

Với trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng các giải pháp đa cấp (MLM), cho nhận (MMM), kiếm tiền online (MMO - Crownfunding), xây dựng thành công hàng trăm giải pháp chúng tôi luôn tối ưu dịch vụ của mình để đáp ứng các chính sách dù là khó nhất

Mô hình Bàn

Mô hình bàn còn được gọi là mô hình ma trận xoay vòng. Chúng tôi đã phát triển nhiều lọai phần mềm dựa trên mô hình này. Chúng tôi sẽ tạo ra các bàn theo yêu cầu chi tiết của khách hàng.

Chúng tôi cung cấp nhiều logic phân chia bàn khác nhau cho thành viên, như 1 bàn, 2 bàn, nhiều bàn. 

Chúng tôi đặc biệt chuyên nghiệp trong việc tư vấn lợi nhuận và lập trình những hệ thống bàn có tính phức tạp cao.