1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cung cấp các phần mềm MLM, MMM, MMO chất lượng quốc tế

Với trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng các giải pháp đa cấp (MLM), cho nhận (MMM), kiếm tiền online (MMO - Crownfunding), xây dựng thành công hàng trăm giải pháp chúng tôi luôn tối ưu dịch vụ của mình để đáp ứng các chính sách dù là khó nhất

Mô Hình Ma Trận

Mô hình trả thưởng MLM ma trận thuộc một trong các loại trả thưởng đa cấp. Nó cũng  cũng được biết đến là mô hình ma trận bắt buộc. Điều này được dựa trên một cấu trúc trả thưởng bao gồm chiều rộng và chiều sâu nhất định. Nó được đại diện bởi công thức chiều rộng * chiều sâu...

Mô hình này hoạt động như thế nào?

Sau đây là cách mô hình trả thưởng MLM ma trận hoạt động: Lấy ví dụ ma trận 3 x 7: bạn đang ở trên hàng đầu, và có 3 người khác thuộc tuyến của bạn. Như vậy, cấp độ thứ hai của bạn là 9, thứ ba 27, và cuối cùng cấp độ 7 của bạn là khoảng 2.187. Nếu lấp đầy, toàn bộ tổ chức của bạn sẽ trả thưởng cho bạn với tổng số chỉ có 3.279 người. Nhiều người trong số các nhà lãnh đạo hàng đầu trong ngành công nghiệp này có tổ chức của hàng chục hoặc hàng trăm lần lớn hơn số này. Đây là một trường hợp chuyển đổi một cơ hội không giới hạn vào một vị trí thu nhập hạn chế.  Phần mềm mô hình trả thưởng MLM ma trận có chiều rộng hạn chế.

Mặc dù có tồn tại nhiều biến thể của mô hình phần mềm trả thưởng MLM ma trận. Về cơ bản khái niệm mô hình trả thưởng MLM ma trận vẫn giữ nguyên cái vốn có của nó. Những người phân phối phải giúp các thành viên bên dưới  để giúp phát triển hệ thống của mình bởi vì chiều rộng của mô hình này bị giới hạn. Trong mô hình trả thưởng MLM ma trận khi tuyến đầu tiên đã đủ các nhà phân phối phải bảo trợ tân binh mới sâu hơn vào tuyến dưới của họ. Do đó những nhà phân phối mới được đặt vào vị trí có sẵn tiếp theo. Khi đến thời điểm mô hình đã được nâng cấp để cho phép các nhà phân phối để quyết định nơi họ muốn xếp vị trí của người mới.

Những cách thay đổi này làm cấu trúc này hấp dẫn hơn. Nó giúp cho những nhà phân phối có khả năng kiểm soát nhiều hơn tình hình kinh doanh của họ và làm tăng thời lượng làm việc nhóm.