1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cung cấp các phần mềm MLM, MMM, MMO chất lượng quốc tế

Với trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng các giải pháp đa cấp (MLM), cho nhận (MMM), kiếm tiền online (MMO - Crownfunding), xây dựng thành công hàng trăm giải pháp chúng tôi luôn tối ưu dịch vụ của mình để đáp ứng các chính sách dù là khó nhất

Mô hình trả thưởng đa nhánh (The Unilevel Compensation Plan)

Mô hình trả thưởng đa nhánh hay mặt trời chỉ cho phép bạn giới thiệu nhiều cấp phân phối, do đó tất cả những người bạn đỡ đầu đều liệt vào  tuyến đầu của bạn. Mô hình không giới hạn chiều rộng này và tiền hoa hồng thường được thanh toán trên một độ sâu xác định.

Kế hoạch trả thưởng thường xuyên trả tiền bất cứ nơi nào trong số 5 và 7 tầng. Mục tiêu của kế hoạch trả thưởng này là để tuyển dụng nhiều thành viên trong nhóm tuyến đầu và sau đó có họ làm điều đó tương tự.