1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cung cấp các phần mềm MLM, MMM, MMO chất lượng quốc tế

Với trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng các giải pháp đa cấp (MLM), cho nhận (MMM), kiếm tiền online (MMO - Crownfunding), xây dựng thành công hàng trăm giải pháp chúng tôi luôn tối ưu dịch vụ của mình để đáp ứng các chính sách dù là khó nhất

Mô Hình Nhị Phân (MLM Binary Plan)

Tên gọi mô hình nhị phân gợi cho ta về một ma trận 2 x n trong đó n là cấp để tính mức hoa hồng. Trong hầu hết các mô hình nhị phân, số n thực sự có giá trị vô hạn. Các nhà phân phối sở hữu những gì được gọi là thu nhập hoặc Trung tâm kinh doanh (BC). Mỗi Trung tâm kinh doanh chỉ có thể tuyển dụng hai sponsors. Mặc dù ta luôn nên xem xét kế hoạch trao thưởng khi tham gia một công ty bán hàng theo mạng, chúng tôi vẫn đề nghị rằng bạn xem xét kỹ các sản phẩm và tính thiết thực của mô hình kinh doanh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng của bạn.

Phần Mềm nhị phân MLM

Phần mềm MLM infint hỗ trợ việc thiết lập kế hoạch phần mềm MLM nhị phân của bạn với chỉ hai bước đơn giản. Phần mềm này là giải pháp trực tuyến hoàn chỉnh cho việc quản lý việc kinh doanh MLM của bạn. Bảng điều khiển admin khiến việc quản trị mạng dễ dàng hơn bằng cách sử dụng giao diện người dùng đơn giản để bất kỳ ai có thể sử dụng dễ dàng.

• Bước một nhập chi tiết cá nhân của bạn và chọn kế hoạch của bạn theo mẫu nhị phân.

• Bước hai, nhập vào các chi tiết kế hoạch nhị phân sau đây MLM.

Cặp đầu tiên: 1:1 hay 02:01

---------------------

Đây là cặp đầu tiên hoặc là 1:1 hoặc 2:1 Nếu kế hoạch này là 1:1, cặp đôi đầu tiên tính toán dựa trên người dùng ở bên trái và một người dùng ở bên phải, những cặp đôi sau đây là như nhau bằng 1:1

Nếu kế hoạch là 2:1 hoặc 1:2, cặp đầu tiên được tính toán dựa trên 2 người sử dụng bên trái và một người sử dụng ở bên phải hoặc ngược lại. Những cặp đôi sau đây là như nhau bằng 1:1